Fitness

מדעי היופי

המשך קריאה

מדעי היופי

יופי הוא מונח נראה ונגלה לעין האנושית, הבוחנת כל דבר המופיע לנגד עיניה באופן בו הוטמעו בתוכה המשמעויות המגדירות בעולמה מהו יופי- על כך נאמר כי היופי הוא בעיני המתבונן כי מה הוא יופי ומי קבע את אמות המידה ליופי? יחד עם זאת כאשר רואים משהו מאוד יפה, רוב העיניים האנושיות יחשבו וירגישו אותו הדבר כלפי אותו מושא יופי, הלא כן? יופי הוא כנראה לא רק עניין קונקרטי אלא גם עניין פילוסופי שכן אחרת לא היה חלק מהתרבות של עולמנו בכלל, עולם בני האדם כעולם בעלי החיים, כעולם הצומח וגם כעולם הדומם, העיסוק ביופי הינו עיסוק הידוע מימי קדם שהרי אין הבדל בינינו לבין אריה או ציפור בהקשר זה, גם הם עסוקים ביופי בעונת החיזור במטרה לכבוש יעדים ובמטרה יחידה וברורה- להתרבות- ואם כך הלא גם כי יופי קשור בעולם הביולוגי ולא רק הפילוסופי, והולך אתנו יד ביד בכדי להבטיח את המשך קיומו של כל מין בעולם החי ובעולם הצומח- כך מושכים הצמחים את הדבורים, כך מושכים הזכרים את הנקבות בעולם בעלי החיים וכך גם בני האדם עסוקים בלמשוך אחד את השני, למען המשך הקיום שלנו ולמען המשך קיומנו.

כיוון שלבני האדם יכולות נוספות ובעיקר יכולת חשיבה גבוהה על המשמעות של המונח יופי, אנו יכולים לומר כי יופי הוא אינו עניין חיצוני בלעדי ואת היופי אנו יכולים לשייך למושאים אשר אינם נתפסים בעיניים אלא אשר נתפסים בעולם המחשבה והדמיון וכך אנו יכולים להרגיש ולומר כי אדם בעל איכויות נוספות הינו בעצמו אדם יפה מבפנים- כלומר- הרגשות של אדם, ההתנהגות של אדם והמחשבות של אדם יכולות להגדיר אותו גם במונחים של יופי ואולי אפילו יופי נעלה.. יחד עם זאת, יופי חיצוני אינו שני בחשיבות וכיוון שהעיניים שלנו הם האיבר הראשוני הקולט מסרים- למראה החיצוני שלנו יש משמעות ולכן זה בסדר להתעסק בו ולרצות לשפר אותו ממקום שלם ומבין את המשמעות שבכל אחד יש יופי ולא ממקום חסר והמרגיש נחות ממושאי יופי אחרים, אם אנו מבינים כי כולם כאחד הם מושא ליופי אנו כנראה בשלים לגעת באסטתיקה שלנו.

כמו לדוגמא אדם שמפריעות לו שיניו יכול היום לעשות השתלות שיניים .

לגעת באסטתיקה- כיום יותר מתמיד יש באפשרותנו לשנות ולשפר כל דבר אותו אנו רוצים, ריבוי בני האדם גורם לכך כי התחרות גדולה וגם ביופי המלווה אותנו מאז ומעולם, לכן לגיטימי לנו לרצות ולהשתמש בכל אפשרות הקיימת כיום, מניתוחים ועד ספורט או אפילו כדורים להרזיה והכל לשם בריאות הנפש ולשם היופי!

היכנסו לפרטים נוספים לאתר FitStore

Fitness

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר